Øvrige opgaver

Førsynsrapport:
I forbindelse med om- og tilbygninger der er omfattet af Byggeskadefonden jvf. lov om almene boliger, skal der foretages et førsyn af den eksisterende bygning, forud for ansøgning om offentlig støtte.
Et sådan førsyn resulterer i udfærdigelse af en førsynsrapport.

Andre rapporter:
I forbindelse med byfornyelse kræves i mange tilfælde også udarbejdet en ”tilstandsrapport”.
Tilstandsrapporten må ikke forveksles med den tilstandsrapport, som udfærdiges i forbindelse med salg af ejendom.
H17 udfører alle former for rapporter relaterede til byggeri.

Udland:
H17 har mange års erfaring med byggesager i Baltikum.
Byggeledelse mv. på mange byggerier i Letland har givet stor indsigt i både myndighedsbehandling og entrering med lokale entreprenører.


 


 /

   
H17 INGENIORFIRMA APS | Snedkerhusvej 1 | 8410 Rønde | Tlf. 8636 7320 | mail@h17.dk | cvr 27 97 70 49