Energimærke

Energimærkning af en bygning, hvortil der anvendes energi til regulering af indeklimaet, er som udgangspunkt lovpligtig i forbindelse med salg eller udlejning.

Bortset fra enkelte bygninger så som erhvervsbygninger til produktion og fredede bygninger , der er undtaget for reglen, er det således de fleste opvarmede bygninger, som er omfattet af pligten til energimærkning.

Større bygninger kan være omfattet af pligt til regelmæssigt energimærkning.

En energimærkning udført i forbindelse med salg og udleje eller regelmæssig energimærkning har 2 hovedformål:

Det første er en synliggørelse af bygningens energimæssige tilstand overfor evt. køber eller lejer.
Energimærkningen udføres efter faste retningslinier uden skelen til nuværende forbrug og kan derfor direkte sammenlignes med en tilsvarende bygning.

Det andet er at synliggøre de tiltag, som kan reducere bygningens energiforbrug og dermed anspore til energibesparelser.

Ligeledes skal nye bygninger (med visse undtagelser) energimærkes inden ibrugtagning.

Energimærkning skal udføres af et certificeret firma.


 


 

 

 

 

 

 

   
H17 INGENIORFIRMA APS | Snedkerhusvej 1 | 8410 Rønde | Tlf. 8636 7320 | mail@h17.dk | cvr 27 97 70 49