Energiberegninger

På alle nye bygninger skal der i forbindelse med ansøgning af byggetilladelse eller som en del af byggeprojektet udarbejdes energirammeberegninger, så man kan se at byggeriet overholder energikravene i Bygningsreglementet.

Varmetabsramme
I forbindelse med tilbygninger eller væsentlige ombygninger skal der udarbejdes varmetabsramme og/eller beregninger af U-værdier, for at sikre og dokumentere at byggeriet overholder gældende krav i bygningsreglementet.

Der kan også være mange andre gode grunde til at få foretaget energiberegninger af sin bygning.

Det kan være i forbindelse med renoveringer, ændring af energikilde, f.eks installation af varmepumpe eller solfangere/solceller eller lignende.

 

 

 


 

 

   
H17 INGENIORFIRMA APS | Snedkerhusvej 1 | 8410 Rønde | Tlf. 8636 7320 | mail@h17.dk | cvr 27 97 70 49