Bygningsundersøgelser

Bygningsundersøgelser kan omfatte konstruktive fejl, skader eller eventuelt fejl i installationer.
Bygningsundersøgelser tager ofte udgangspunkt i mistanke om specifikke fejl eller mangler.

Termografi:
Termografi er en del af bygningsundersøgelser bruges specielt på at klarlægge fejl i den skjulte isolering og kan således hurtigt finde eventuelle kuldebroer.

Fejl i isolering og kuldebroer er ikke blot en øget omkostning i energiforbruget, det forårsager ofte kondens i konstruktionerne, med råd og svamp mv. til følge.

Ligeledes kan termografi bruges til lækagesøgning hvis der er utætheder i vand- eller varmerør.
Også til lokalisering af skjulte rør, specielt varmerør, er termografi velegnet.

Endelig er termografi et nyttigt redskab til fejlfinding i elektriske komponenter, motorer mv.

Tilsyn:
Når du bygger nyt hus eller foretager større ombygninger, vil det ofte være en god ide at have en byggesagkyndig med på sidelinien.

Ikke blot for at sikre at byggeriet opføres i god håndværksmæssig kvalitet, men også, ved inddragelse allerede i projekt- og kontraktfasen, at sikre at byggeriet kommer gnidningsfrit gennem alle faser indtil afleveringen.

Tilsyn eller ”syn og skøn” kan naturligvis også rekvireres når der er mistanke om at en håndværker ikke har udført arbejdet helt som han skulle.

Her kan du hurtigt få klarhed om der er grundlag for din mistanke, eller om håndværkeren reelt har gjort sit arbejde ordentligt.

Forholdet kan naturligvis også være omvendt, hvor det er håndværkeren, som har brug for en professionel sparringspartner.

Mange håndværkere, byggefirmaer mv. hilser gerne en byggesagkyndig velkommen på byggepladsen, dels fordi de eventuelle fejl, som den byggesagkyndige opdager, ikke efterfølgende skal udbedres som mangler, men kan ofte rettes hvor omkostningerne er minimale, og dels giver det ofte en anden vinkel på tingene, og dermed måske en bedre løsning til gavn for både entreprenør og bygherre.

 


 

H17 termografi måling
//Termografi - Kuldebro ved fundament

H17 - termografimåling
//Termografi - Overbelastede elkabler

H17 - termografimåling//Termografi - Utæthed i gulvvarmeslange

H17 - Tilsyn - Udførelsesfejl//Tilsyn - Udførelsesfejl

   
H17 INGENIORFIRMA APS | Snedkerhusvej 1 | 8410 Rønde | Tlf. 8636 7320 | mail@h17.dk | cvr 27 97 70 49