Tilstandsrapport

Når du sælger dit hus, sommerhus eller lejlighed, har du som sælger 10 års ansvar for skjulte fejl og mangler. Tidligere var det 20 år, men det blev for få år siden sat ned til 10 år.

Dette ansvar kan undgås hvis der udarbejdes en tilstandsrapport, samt en elrapport og at køber tilbydes en ejerskifteforsikring, og ellers er indforstået med, at du som sælger har fraskrevet dit ansvar.

Tilstandsrapporten er således, sammen med elrapporten og tilbudet på ejerskifteforsikringen, en forsikring for både dig og køber, så der ikke kommer ubehagelige overraskelser flere år efter salget. Ansvarsfritagelsen er dog begrænset til bygningerne. Der kan stadig være et ansvar for forurening og andre forhold.

Se mere på www.boligejer.dk

Tilstandsrapporter med ansvarsfraskrivelse kan udføres på de fleste huse, sommerhuse og ejerlejligheder samt bygninger i forbindelse med nedlagt landbrug.

Ansvarsfraskrivelsen gælder ikke for andelsboliger, erhverv eller aktive landbrug, men her kan der være andre gode grunde til at få udført en tilstandsrapport.

For disse bygninger vil en tilstandsrapport være en god oplysning til køber, og kan forhindre megen diskussion efter salget, om hvilke mangler der var synlige ved overtagelsen, og dermed også mindske sælgers ansvar for skjulte fejl og mangler i den 10-årige periode efter salget.

En tilstandsrapport udføres af en byggesagkyndig, som er beskikket af staten til at udføre en officiel rapport, som påtegnes ejendommen.

Elrapporten udføres af autoriseret el-installatør, som også er godkendt af sikringsstyrelsen til udførelse af el-rapporter.

H17 formidler gerne udførelse af elrapport, således I kun har eet sted at henvende jer.


 

H17 - skaderegistrering//Skaderegistrering

   
H17 INGENIORFIRMA APS | Snedkerhusvej 1 | 8410 Rønde | Tlf. 8636 7320 | mail@h17.dk | cvr 27 97 70 49